Bizi Arayın

+90 (530) 230 22 10

Çalışma Saatleri

10:30 - 21:30

Çift Terapisi

Çift Terapisi


İZMİR ÇİFT TERAPİSİ VE EVLİLİK TERAPİSİ

Çift Terapisi

Çift terapisinde, bir ilişkideki akut veya kronik çatışmaları ele almak ve üstesinden gelmek amaçlanır. Terapinin amacı, her iki partnerin iletişim, ilişki ve ortaklık becerilerini güçlendirmektir. Terapi sürecinde her iki partner de çatışmaların arka planını, kendi katkılarını ve aynı zamanda partnerlerini daha iyi anlamayı öğrenirler. Ayrıca, terapistle birlikte problemleri ve stresli durumları daha iyi başa çıkma stratejileri geliştirirler. Bir çift terapisi için önemli bir koşul, her iki partnerin terapiye katılmayı kabul etmesi ve değişikliklere aktif olarak katkıda bulunmaya hazır olmasıdır. Genellikle partnerler terapi seanslarına birlikte davet edilir. Ancak zaman zaman bir veya her iki partnerle bireysel oturumlar yapmanın da faydalı olabileceği düşünülebilir. Bir çift veya evlilik danışmanlığından farklı olarak, bir çift terapisi genellikle daha uzun vadeli planlanır ve sorunların daha derinlemesine ele alınır.

Bir çift terapisindeki yaklaşım

Bir çift terapisinde, öncelikle sorunlara yol açan dış faktörlerin neler olduğuna ve nasıl değiştirilebileceğine bakılır - örneğin, ebeveynlik konularında anlaşmazlık yaşayan veya çeşitli yükümlülükler nedeniyle birlikte geçirecekleri ortak zamanı neredeyse hiç olmayan partnerler. Aynı zamanda, daha derin konular hakkında konuşmaları için onlara alan sağlanır: örneğin, ilişkiye yönelik istekler ve ihtiyaçlar, korkular, hayal kırıklıkları ve incinmeler. Bir ilişkideki sorunlar ve çatışmalar her zaman iki partner arasındaki karşılıklı ilişki kalıpları tarafından ortaya çıkar. Bu nedenle, sistemik terapi yöntemleriyle çalışma yapılır. Aynı zamanda, ilişkideki davranışları etkileyen geçmiş yaşamdan gelen konular da sıkça ele alınır. Bu nedenle, çift terapisinde psikanalitik odaklı yaklaşımlar da önemli bir rol oynar. Terapist, görüşmelerde bir çift çatışmasının nasıl ortaya çıktığını ve tırmandığını belirleyen tipik kalıpları ortaya çıkarır. Örneğin, bir çatışmanın tırmanması, her iki partnerin aynı şeyi yapması nedeniyle olabilir: Her ikisi de birbirlerine bağırır ve hakaret eder (simetrik tırmanma). Ancak, çatışma sırasında her iki partnerin davranışının birbirini "tamamladığı" da olabilir: Bir partner, diğerinin günlük görevlerde yardım etmesini istediği kadar çok talep ettiğinde, diğer partner bir şey yapmaya isteksiz olur (tamamlayıcı tırmanma).

Çift terapisinde, partnerlerin aile kökenlerinden hangi konuların tartışmada ortaya çıktığını anlamak genellikle faydalıdır. Örneğin, bir partner çocuklukta güvenilmezlik veya sertlik deneyimlemişse ve bu nedenle partnerin davranışını benzer şekilde algılarsa çok güçlü tepkiler verebilir. Bu tür ilişki kalıpları ve temel yönelimler terapide daha iyi anlaşılmalı ve yeni, yapıcı ilişki biçimleriyle değiştirilmelidir. Holger ve Bettina'nın evliliğinde son zamanlarda sık sık tartışmalar yaşanmaktadır. Holger, Bettina'nın "sadece böylece" yeni şeyler satın aldığını ve onun görüşüne göre parayla çok cömert davrandığını düşündüğü için sinirlidir. Tartışmada örneğin ona şöyle der: "Yine çok para harcadın. Sürekli alışverişe gidiyor ve tamamen gereksiz şeyler satın alıyorsun!" Bettina kendini savunur, suçlamaların haklı olmadığını düşünür. Tartışma giderek yükseldikçe, sonunda odasına çekilir. Holger öfkeyle arkasından bağırır: "Lanet olsun, burada kal! Hiçbir zaman bana kulak vermiyorsun!" Birkaç saat boyunca ikisi birbirinden uzak durur ve birbirleriyle hiç konuşmazlar. Bettina kırılmış ve incinmiştir, Holger içten içe kaynar - artık karısında sadece olumsuz özellikler görür. Çift terapilerinde, Bettina'nın çocukluğundan beri sık sık yoğun eleştiriye maruz kaldığı ortaya çıkar. Bu nedenle, Holger'ın suçlamalarını çok şiddetli olarak algılar: "Sen bir hiçsin, hiçbir şeye yaramazsın." Bu yüzden kendini güvende hissettiği tek şeyi yapar: Odasına çekilir. Aynı zamanda, Holger'ın geçmişinde dinlenmediği ve ciddiye alınmadığı sıklıkla yaşadığı anlaşılır. Bu onu gerçekten öfkelendirir ve konuda daha fazla ısrar etmesine ve aslında duruma uygun olmayan daha fazla suçlama yapmasına yol açar. Terapist, her iki partner için de sırayla sorular sorarak tipik çatışma dinamiğini ortaya çıkarır: Holger Bettina'yı eleştirir - o geri çekilir - o daha da öfkelenir ve daha yoğun eleştiriler yapar - Bettina daha da geri çekilir, onunla konuşmaz… vb.

 

Çiftlerin Değişim Sürecinde Eşlik Etme

Bir çift terapisinin karakteristik özelliği, terapistin çiftin sorunlarını çözen bir uzman olarak görünmemesidir. Bunun yerine, bir moderatör olarak ortaya çıkar ve ilişkideki değişim sürecini yönlendirir ve eşlik eder. Bu süreçte, sorunların karşılıklı ilişki kalıpları tarafından ortaya çıktığını ve sorunlardan her iki partnerin de suçlu olmadığını açıkça belirtir. Terapist, partnerlerle güvene dayalı bir ilişki kurmaya ve her ikisinin de duygularını ve ihtiyaçlarını ifade edebilecekleri bir ortam yaratmaya aktif olarak çalışır. Genellikle Carl Rogers'ın danışan odaklı konuşma yönteminin özelliklerinden yararlanır: Her iki partneri de takdir eder, onların duygularına ve düşünce dünyalarına empati gösterir ve gerçek olduğu gibi davranır. Çift terapisinin önemli bir hedefi, partnerlerin otonomi ve kendi sorumluluklarını teşvik etmek, böylece uzun vadede problemlerini bağımsız olarak çözebilmelerini ve daha mutlu bir ilişki sürdürebilmelerini sağlamaktır. Terapist, her iki partnerin kaynaklarına ve güçlü yönlerine büyük önem verir - örneğin, tüm zorluklara rağmen iyi başardıkları şeyler. Ayrıca, olumlu yönde küçük değişiklikleri vurgular ve müşterileri için bunları bolca övücü bir şekilde takdir eder. Aynı zamanda, daha önce olumsuz olarak görülen davranışların olumlu yönlerini de gösterebilir. Örneğin, "Yine evlilik yıl dönümümüzü unuttun!" suçlaması da şu şekilde yorumlanabilir: "Sen benim için önemlisin. Bu yüzden evlilik yıl dönümümüzü hatırlamanı istiyorum. Sonuçta hala seni seviyorum."

Bir çift terapisinin avantajları İki partner krizde olduğunda, birçok kez şiddetli duygular devreye girer: öfke, hayal kırıklığı, incinme, üzüntü. Terapist, "tarafsız üçüncü" olarak, bu duygusal karmaşaya rağmen sorunlu konuların yapıcı bir şekilde ele alınmasına katkıda bulunabilir. Konuşmada sakinlik ve sağduyu koruyan ve böylece her iki partnerin karşılaşabileceği yapıcı bir çerçeve sunan kişidir. Ayrıca belirli konuşma teknikleri kullanarak konuşmayı belirli bir yöne yönlendirebilir, duygusal yüklü bir konuşmaya daha fazla sakinlik getirebilir ve müşterilere anlık duygularını daha net fark etmelerinde yardımcı olabilir.

Dışarıdan gözlemci ve insan ilişkileri konusunda uzman olarak, terapist genellikle konuşma sürecini yönlendirmek ve değişiklikleri başlatmak için daha fazla yetkiye sahiptir. Sonuçta, eğer partnerler durumu çaresiz olarak görüyorsa, terapist onlara umut verebilir. Örneğin, iyi gitmeyen bir oturumdan sonra şunları söyleyebilir: "Bugün konuşmamız iyi gitmedi. Birçok duygu ortaya çıktı, öfke ve incinme de dahil. Ve bu durumda, tabii ki çözümler bulmak zor oluyor. Ama böyle duygular bazen daha fazla bazen daha az olabilir. İlerleyen oturumlarda daha iyi ilerleyeceğimize dair iyi şanslar olduğuna eminim."

Aşağıdaki sorunlarda çift terapisi faydalı olabilir

Çift terapisinde ele alınan tipik sorunlar şunlardır:

  • Her iki taraf da nasıl devam edileceğini göremediği ve birlikte yapıcı çözümler aramak için artık yeteneklerinin olmadığı zorlayıcı yaşam durumları (örneğin iş ve aile uyumuyla ilgili zorluklar, taşınma veya çocukların evden ayrılması gibi geçiş dönemleri)
  • Bir veya her iki partnerin sadakatsizlikle başa çıkması
  • İlişkide sözel yahut fiziksel şiddet, manipülasyon, gaslighting
  • Partnerlerin ayrılık veya boşanma ile başa çıkması
  • Bir partnerdeki ruhsal veya fiziksel hastalık
  • ilişki sorunları yaşayan partnerlerin duygusal olarak birbirinden uzaklaştığı ve şimdi ilişkiyi yeniden canlandırmak için yollar aradığı durumlar

UZMAN PSİKOLOG EBRU ÖZER