Bizi Arayın

+90 (530) 230 22 10

Çalışma Saatleri

10:30 - 21:30

Logoterapi

Logoterapi


Logoterapi ve Varoluş Analizi, anlam merkezli ve değer odaklı bir psikoterapi ekolüdür. Uluslararası tanınmış Viyanalı psikiyatrist ve nörolog Viktor E. Frankl (1905 - 1997) tarafından geliştirilmiş olup, Üçüncü Viyana Okulu olarak da adlandırılır. Özellikle anlam ve değer konularına özel bir ilgi gösterir. Logoterapi kelimesi, "anlam yolculuğunda eşlik" olarak çevrilebilecek iki Yunanca kelimenin birleşiminden oluşur. Logoterapi, her yaşta ve her yaşam durumunda, sağlıklı veya hasta olan herkes için faydalıdır. Hayatın sunduğu zorluklarla başa çıkarken anlamlı bir yönlendirme sunar. Logoterapi, yaşam krizlerinde ve psikolojik sorunlarda insanlara yetkin yardım sağlayan bir psikoterapidir. Anlam arayan insanlar, logoterapi sayesinde hayatta anlamı keşfetmelerine ve gerçekleştirmelerine yardımcı olan bir rehberlik deneyimlerler. Nevrotik hastalıkların önlenmesi ve anlamsızlık ve boşluk hislerinin önlenmesi ve tedavisi için önemli çalışmalar yapar.

 

Varoluşçu Analiz

Varoluş analizi, bir yandan logoterapinin temelinde yatan bir felsefi araştırma alanıdır, diğer yandan da terapi sürecinin bir parçasıdır. Temel olarak varoluş analizi, varoluşa yönelik bir analizdir, yani sorumluluk sahibi, kendi kendini şekillendiren ve insan onuruna yakışır bir yaşama doğru olan analizdir. "Genel varoluş analizi"nde insanın anlam ihtiyacı önemli bir temel motivasyon olarak ele alınır ve insan hayatında anlam bulma olasılığı tartışılır. Bu bağımsız yaklaşım aynı zamanda "Üçüncü Viyana Psikoterapi Yönü" olarak adlandırılır ve insanın yaşamındaki anlam sorusuyla ilgilenen uluslararası tanınmış bir anlam merkezli psikoterapi yaklaşımıdır. Almanya'da Viktor Frankl'ın  ölümünden sonra, özellikle öğrencisi Elisabeth Lukas tarafından sürdürülmektedir.

Bu soruya yardımcı olmak, Logoterapinin temel amacıdır. Önemli olan, herkesin kendi kişisel anlamını araması ve bulması gerektiği, herkes için genel bir anlamın olmadığıdır.

 

VİKTOR FRANKL YAŞAM YOLCULUĞU:

1905 ile 1944 yılları arasında Viktor Emil Frankl:

26 Mart 1905 tarihinde Viyana'da doğdu. Bir memur ailesinden geliyordu. Hayatı boyunca annesine büyük saygı duydu. Annesi eski bir Yahudi soylu ailesinden geliyordu. Babası maddi olarak pek iyi durumda değildi, ancak daha sonra Viyana Sosyal İdare Bakanlığı'nda direktör oldu. Frankl, çok güvende ve dini manevi değerlerle büyüyen bir çocukluk geçirdi ve bu da yaşam eserine önemli ölçüde etki etti. Tüm hayatı boyunca dini geleneklerine derinlemesine bağlıydı. Aile mütevazı koşullarda yaşıyordu, bu da Frankl'ın sonraki yaşamında devam etti. Frankl altı yaşında doktor olmak istedi. İnsan hayatının ve deneyiminin daha derin bağlantılarına olan anlayışı çocukluğunda gelişmişti. Çocukken Frankl her zaman "Filozof" olarak adlandırılırdı çünkü sürekli felsefi sorular sorardı. Hayatın anlamı veya ölüm gibi konularla çocukluğunda bile ilgileniyordu.

Frankl, 16 yaşında "Hayatın Anlamı Üzerine" adlı ilk konferansını verdi. 1923 yılında "Felsefi Düşünmenin Psikolojisi" ve Schopenhauer üzerine bir çalışma ile liseyi bitirdi. Büyük ilgi alanları psikoloji ve felsefe idi. Liseden sonra Frankl tıp eğitimine başladı ve psikiyatrist oldu. İlk başta psikanalist olmak istedi, ancak Freud'un psikanaliz yaklaşımının onun için değerleri temsil etmediğini ve insani boyutu göz ardı ettiğini düşündüğü için buna karar vermedi. Bireysel psikolojiye yönelmeye karar verdi. Max Scheler'in "Etikte Formalizm" adlı eserini okumasından ilham alarak Logoterapi'yi geliştirmeye başladı. 1927 yılında ilk kez Logoterapi'den bahsettiği bir konferansta konuştu, ancak 1938 yılında tekrar bu konuya döndü. Varoluş analizi terimini ise 1933 yılından itibaren kullanmaya başladı. Genç Frankl çok motiveydi. Tıp okudu, konferanslar verdi ve gençlik danışma merkezi kurdu. 1930 yılında tıp doktoru unvanını aldı ve ardından nöroloji ve psikiyatri uzmanlık eğitimiyle 1936'ya kadar uğraştı. İlk olarak Viyana Üniversitesi Psikiyatri Kliniği'nde, ardından Steinhof Hastanesi'ndeki intihar kliniğinde çalıştı. 1936/37 döneminde kısa bir süre nöroloji ve psikiyatri uzmanlık pratiği yaptı. 1938 yılında Frankl, ailesini sürgünden koruyabileceği Yahudi Rothschild Hastanesi'ndeki Nöroloji Bölümü'nün başına geçti. Aynı zamanda, zihinsel boyuta odaklanan psikoterapi o kadar şekillendi ki bunu yayımladı. Bu, "Psikoterapinin Zihinsel Sorunlarına İlişkin" adlı makalede gerçekleşti. Burada ilk kez Logoterapi ve Varoluş Analizi birlikte tanımlandı.

Frankl, 1940 yılında Amerika'ya göç etmek için bir vize aldı, ancak ebeveynleri nedeniyle Avusturya'da kalmaya karar verdi. 1941 yılında Frankl, Yahudi hemşire Tilly Grosser ile evlendi. Kısa bir süre sonra, Şubat 1942'de Theresienstadt toplama kampına sürüldüler. Ailesi de sürüldü. Frankl'ın eşi Tilly, Bergen-Belsen toplama kampında öldü, babası Theresienstadt'ta ve annesi Auschwitz'deki bir gaz odasında hayatını kaybetti. Frankl kendisi üç yıl boyunca dört toplama kampında kaldı. İlk olarak Auschwitz ve Theresienstadt, ardından Kaufering III ve Türkheim. Türkheim'de Frankl gönüllü olarak doktor olarak kaydoldu ve böylece kesin ölümden kurtuldu. Toplama kampında anlam arayışı iradesi doğrulandı. Diğer mahkumları cesaretlendirdi ve dayanmalarını sağladı, kendi anlamına ve onuruna zarar verilemeyeceğinin bilinciyle. Frankl, toplama kampında insanlık, dayanışma ve yardımseverliğin sıkça görüldüğünü fark etti. Auschwitz'ten getirdiği mesaj, insanın ancak bir şey için yaşarsa hayatta kalabileceği ve bu durumun tüm insanlık için geçerli olduğuydu.

 

1945 ile 1997 yılları arasındaki dönem:

27 Nisan 1945'te Frankl, Amerikan Ordusu tarafından kurtarıldı. Toplama kamplarından sonra Frankl değişmişti. Artık bir doktor ve psikoterapist değil, daha çok bir doktor ve filozoftu ve Logoterapi'nin insan görüşünü geliştirmeye başladı. 1945 yılında Frankl, özgürlüğüne kavuştuktan sonra Viyana'ya döndü. Ebeveynlerini, eşini ve kardeşini kaybetmesi onu derin bir krize sürükledi. Yazmak bu krizden çıkmasına yardımcı oldu ve toplama kamplarındaki deneyimlerini anlatan "Hayata Evet Diyebilmenin Anlamı" adlı kitabını yayımladı. 1947 yılında Frankl, hemşire Eleonore Katharina Schwindt ile evlendi ve ondan bilimsel olarak da destek aldılar. Birlikte bir kız çocukları oldu. 1948 yılında ikinci doktora unvanını aldı. 1949 yılında Viyana Üniversitesi'nde doçentlik yapmaya başladı ve 1955 yılından itibaren bu üniversitede profesör oldu. Ayrıca yaklaşık 200 farklı üniversitede konferanslar verdi. Frankl, Viyana Nöroloji Polikliniği'nin 25 yıl boyunca başhekimiydi. 31 kitap yazdı, 400'den fazla yayın yaptı ve dünya genelinde konferanslar verdi. 1970 yılında San Diego'daki United States International University'de Logoterapi profesörü oldu ve 1961 yılında Harvard Üniversitesi ile Dallas ve Pittsburgh üniversitelerinde misafir profesör olarak görev yaptı. 1961 ile 1970 yılları arasında Frankl giderek daha çok Amerika'ya gitti. Kaliforniya'da Logoterapi için Uluslararası bir profesörlük pozisyonu özel olarak onun için oluşturuldu. Frankl, 28 fahri doktora unvanı ve birkaç şeref vatandaşlığı aldı. 74 yaşında dağcılıkta 3. zorluk seviyesini tamamladı ve tek başına uçuş lisansını aldı, çünkü dağcılık ve uçmaktan korkuyordu. Kitaplar yazmaya devam etti, kongrelere katıldı, birçok ödül aldı ve birçok öğrenci, takipçi, okuyucu ve hayran edindi. Özetlemek gerekirse, Frankl çok aktif ve üretken bir yaşam sürdü ve tüm hayatını sürdüren sağlam anlam istencine bağlı kaldı. Tüm kayıplarına rağmen varoluşa değer veren bir yaşam yaşadı. Viktor Frankl, 2 Eylül 1997 tarihinde 92 yaşında vefat etti.

 

Logoterapi:

Logoterapi, "Logos" (Yunanca) kelimesiyle ilişkilendirildiğinde "anlam", aynı zamanda "ruh", "ruhsal" anlamına gelir. Logoterapi, "anlam terapisi" veya "anlam odaklı psikoterapi" olarak anlaşılmalıdır ve psikanalize, bireysel psikolojiye ve davranışçılığa bir tamamlayıcı veya düzeltici olarak psikoterapi alanında yer alır. Logoterapi, psikanalize karşı bir muhalefetten doğmuş bir tedavi yöntemidir ve anlam bulma ve anlam kaybını işleme yoluyla uygulanır. İnsanın varoluşsal olarak anlama yönelik olduğunu ve tatmin edilmemiş bir anlam deneyiminin ruhsal hastalıklara yol açabileceğini, aynı şekilde ruhsal hastalıkların da sınırlı bir anlam bağıntısıyla ilişkili olduğunu varsayar. Logoterapi, insanlara yaşam anlamı bulmaları ve gerçekleştirmelerine yardımcı olmayı amaçlar. İnsanı özgür ve sorumlu olarak görür ve bütüncül bir insan görüşünü benimser, yani insanın semptomlarından ve bozukluklarından çok daha fazlası olduğunu savunur. Bir tedavi sürecinde logoterapi, sadece semptomlara ve çatışmalara değil, tüm insana odaklanır.

 

Varoluşçu Analiz:

Varoluş analizi, Frankl için varoluşun insanın özgünlüğünü ve insan olmanın özelliğini ifade ettiği bir varoluş biçimidir. Frankl'a göre varoluş analizi, antropolojik bir araştırma yöntemi veya bakış açısı olup, hem diğer yaklaşımlarla işbirliği yapmaya hem de kendi evrimine açıktır. Logoterapi ve varoluş analizi terimleriyle Frankl, tedavi yönteminin (logoterapi) antropolojik bir perspektif altında felsefi bir temele dayandığını vurgulamak istemektedir. Frankl, bu antropolojik önkoşullar (insan görüşü ve dünya görüşü sorusu) üzerinde yoğun çalışmıştır. Varoluş analizi, logoterapi gibi insanı bütünsel olarak ele alır. Frankl'a göre "varoluş", yaşamın görev karakterinin ön planda olduğu bir antropoloji terimidir. İnsanın ruhu/tini (geistik alan) sayesinde özgür olduğunu ve kendi kararlarından sorumlu olduğunu savunur. Varoluş analizinin görevi, insanı kendi sorumluluğuyla bağımsız olarak yaşamının anlamını bulduğu noktaya getirmektir.

 

Logoterapinin Psikoterapi Sistemi İçindeki Yeri

Psikoterapi sistemi içinde logoterapi hem varoluşçu psikoterapi hem de hümanistik psikoloji yaklaşımlarına dahil edilir. Logoterapi, tıp ve felsefe, psikoterapi ve din arasındaki sınır bölgesinde hareket ettiği için bir sınırda gezinendir. Danışmanlık ve terapi uygulamalarında saf logoterapiyi nadiren kullanırız, ancak logoterapötik varoluşçu danışmanlık tarzı diğer terapi yöntemleri ve prensipleriyle birlikte en etkili şekilde kullanılır. Rogers'ın danışan odaklı psikoterapisi ve bilişsel davranış terapisinin prensipleriyle birlikte uygulandığında, logoterapinin geniş bir uygulama alanı vardır (örneğin değer kaybı, değer çatışmaları ve yönelimsizlik hissi, anlamsızlık deneyimi, kendi özdeğerini hissetme zorluğu, yaşam korkusu ve yaşam yorgunluğu veya depresyon gibi durumlarda).

Logoterapi, temel olarak anlam sorularıyla ve kişiliklerini genişletme konusunda ilgili olan insanları giderek daha fazla etkilemektedir ve toplum tarafından belirlenen rollerden daha yüksek bir içsel özgürlük ve bağımsızlık arayan herkese hitap etmektedir. Ancak, dünya çapında büyük bir tanınırlığa sahiptir ve varoluşçu ekol ile çalışan ruh sağlığı uzmanları için ilham kaynağıdır ve varoluşçu yaşam felsefesiyle ilgilenen insanlar için ilgi çekicidir.

Varoluş analitik psikoterapinin amacı:

Amaç, Kişiyi deneyimini ve davranışını olumsuz etkileyen sabitlemelerden, çarpıtmalardan, tek taraflılıklardan veya travmalardan kurtarmaktır. Yöntemsel süreç, belirsizlikleri, kararsızlıkları, yabancılaşmayı incelemeye ve kendi duygusal dünyayı anlamaya dayanır. Yükümlülüklerin ve sorunların hafifletilmesi yanı sıra hastalıkların iyileştirilmesi, kişisel güçlerin ve yeteneklerin harekete geçirilmesiyle hedeflenir. Biyografik arka plan üzerinde çalışma ve terapistin empatik eşlik etmesi ile varoluşşsal karşılaşma sürecinin iyileştirici gücünü ortaya koyar.Danışanın varoluşşal özüne ve otantik (özgün) varoluşuna doğru yolculuğa çıkmasına ve her danışanın biricik olan kendini tanıma ve anlam gerçekleştirme yolculuğuna dair daha geniş bir erişim ve anlayış sağlar. Sonraki aşamada kişisel tutumların ve kararların ortaya çıkarılmasıyla hasta veya danışan, yaşamak istediği içeriklere, hedeflere, görevlere ve değerlere özgürce yönlendirilir ve bunları dünyaya getirmeye çalışır.

 

Varoluşun Yapı Taşları

Süreç odaklı yaklaşımın teorik ve pratik arka planını oluşturan dört temel motivasyon, terapi seansında sistematik olarak dikkate alınan yapısal "varoluşun yapı taşları" olarak kabul edilir. Temel motivasyonlar, güvenlik, ilişki, bireysellik ve gelişme gibi insan varoluşunun evrensel konularını kendi anlamlarıyla kavrar ve işlenmeye uygun hale getirir. Otantiklik, derinleştirme ve anlamlı yaşam bağlantılarının keşfi, terapötik çalışmanın merkezi yönlerini belirler.

Uzman Psikolog Ebru ÖZER